Bağcılar Devlet Hastanesi, Merkez, Dr. Sadık Ahmet Cd No:5, 34200 Bağcılar/İstanbul

Yağ Dokusu Kaynaklı Stromal vascular Fraction (SVF)

Son yıllarda dokuların onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek zengin hücre kaynakları kullanılmaya başlandı. Estetik amaçlı yada başta kalp damar cerrahisi, nöroloji ve kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanımı ve başarılı sonuçları ile ilgili çalışmalar hızla artmakta. Bunların içerisinde en eski kullanılanı kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerdir (Kİ-MKH). Kök hücre ve stromal hücreler açısından daha zengin olması ve lokal anestezi altında kolay izole edilebilmesi nedeni ile yağ dokusu daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Yağ dokusu içerisinde olgun yağ hücreleri olan adipositler ve bunları destekleyen damarsal yapılardan çok zengin oluşan "stromal vasküler fraksiyon (SVF)" bulunmakta. Yağ dokusunda hücresel yapı dışında esas olarak kıkırdak dokunun temel elemanlarından olan tip 2 kollajen dışındaki kollajen tiplerinin bulunduğu, bunun dışında değişen oranlarda laminin ve fibronektinin yer aldığı gösterilmiştir. Yine vücutta yer alan diğer dokularda olduğ gibi başta fibroblast büyüme faktörü (FGF), transforming büyüme faktörü beta (TGF-β) ve trombositten türetilmiş büyüme faktörü (PDGF) olmağüzere büyüme faktörlerinin bulunduğu gösterilmiştir.

Bilindiği gibi travma, geçirilmiş cerrahiler, yaşlanmaya sekonder yüzde veya vücutta yumuşak dokuda eksiklikler veya deformiteler meydana gelebilmektedir. Kayıp hacmi yerine koymak için en uygun ve pratik seçeneklerden biri otojen yağ grefti uygulamalarıdır. Bu işlemde,sıklıkla yapılan klasik liposuction tekniği ile vücuttan alınan yağ dokusu, yıkanıp, içerdiği tümesan solüsyonu, kan, fibrin gibi içeriklerinin santrifüj ile uzaklaştırılmasını takiben,eksik hacim dikkate alınarak enjekte edilmektedir. Bu arada SVF ile kulanımı ile revaskülarizasyon, transfer edilen yağ hücrelerinin uzun yaşamsallıkları ve trofik etkileri sağlanmakta. Bu işlem için SVF hücreleri ve yağ enjeksiyonu birlikte yapıldığı için hücre asiste lipotransfer (CAL:cell-assistedlipotransfer) tanımı da sıklıkla kullanılabilmektedir.

SVF Sık Kullanım Alanları

  • Lipodistrofi, yağ enjeksiyonu ile kombine olarak
  • Mastektomi sonrası rekonstrüksiyon
  • Kronik yara tedavisi
  • Kraniofasiyal deformitelerin rekonstrüksiyonu
  • Kollajen doku hastalıkları (SLE, RA)
  • Nörodejeneratif hastalıklar (MS)
  • Biyoreaktörlerde fonksiyonel doku üretimi ile kombine olarak
  • Her türlü rejeneratif uygulamada
  • Anti-aging amaçlı uygulamalarda

Kök hücre çalışmalarında başondan beri en önemli tartışma kanser gelişme kaygısıdır. Meznkimal kök hücrelerin tümörlü dokuda tümörün büyümesini tetikleyebileceği ve metastaz oranlarını arttırdıkları düşünülmüş.Ancak insan ve hayvan deneylerinde yeni kanser dokusu geliştirmediği gözlenmemiştir. Bununla beraber kök hücre pasajlama uygulamalarında 3. pasajlamadan sonra kök hücrede kanser gelişme olasılığının arttığı ve bu aşamadaki hücrelerin tercih edilmemesi gerektiği yaygın kabul edilen gerçektir. Kök hücre ve SVF uygulamalarının en çok uygulama alanlarından birisi olan mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu olan hastalarda yapılan çalışmalarda, yağ enjeksiyonu yapılmış/tedavi görmüş hastalarda meme kanseri insidansına yansıyan kanserojenik etkiye de rastlanmamıştır.