Bağcılar Devlet Hastanesi, Merkez, Dr. Sadık Ahmet Cd No:5, 34200 Bağcılar/İstanbul

Alt-Ekstremite Rekonstrüksiyonu

Travma sonucu oluşan alt ekstemite yaralanmaları rekonstrüksiyon için zorlayıcıdır. Özellikle yüksek enerjili travmalar lokal fleplerle kapatılması mümkün olmayan tam kat ve geniş doku defektlerine sebep olabilir . Distal alt ekstremite yaralanmaları kemik, tendon ve nörovasküler yapıların kolay açığa çıktığı için doğası gereği zorlayıcı yaralanmalardır. Bu yüzden bu tip yaralanmalarda serbest flep ile rekonstrüksiyon çoğu zaman en mantıklı seçenektir. Cerrahlar literatürde bir çok kez raporlanmış ve başarı ile uygulanmış farklı donör alanlarına sahip bir çok serbest flep seçeneği ile karşı karşıyadır.